Hồ sơ công ty Thị Trấn An Lạc Huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 45 kết quả (0.0050 giây)


Cty TNHH May Và Thương Mại Minh Ngọc

Mã số thuế: 0301479629

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/10/2005 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 271/11 Khu Phố 6 Hùng Vương Nối Dài Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Dương Ngọc Điệp

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Tấn Phi

Mã số thuế: 0303120578

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/12/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 220/55 Đỗ Năng Tế KP2 Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Khanh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Hojin

Mã số thuế: 0303087715

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 39A/1 Hồ Học Lãm Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thiên Nam Long

Mã số thuế: 0302808530

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/01/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 72/3/1 An Dương Vương Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Minh Đức

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Spring King Industrial

Mã số thuế: 0302554893

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 158A An Dương Vương KP6 Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thanh Hùng

Mã số thuế: 0302544895

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/03/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 477/14A KP1 Hùng Vương Nối Dài Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Văn Vui

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Huy Lợi

Mã số thuế: 0302400854

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/09/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 260 An Dương Vương KP4 Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thanh Niêm

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Huy Lực

Mã số thuế: 0302369650

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/08/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 116 An Dương Vương Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Sơn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí Nghiệp Xây Lắp Số 1

Mã số thuế: 0301881016-003

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/07/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 260/4 Kinh Dương Vương Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Đồ Gỗ Casavill (VN)

Mã số thuế: 0302313538

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/06/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 289 Hùng Vương Nối Dài Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Ta Chanh Đa

Mã số thuế: 0302285400

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/05/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 93 An Dương Vương KP6 Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Oanh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Kim Tuyền

Mã số thuế: 0302259224

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/04/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 4B Đường Số 11 Tổ 44 Khu Phố 2 Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Ngân Tuyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Hung Li

Mã số thuế: 0302259270

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/04/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 158A An Dương Vương Khu 6 Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Việt Cường

Mã số thuế: 0302232670

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/03/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 25 Đường 6 Khu Dân Cư Nam Hùng Vương Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Minh Trí

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Hoàng Phong

Mã số thuế: 0302232504

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/03/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 47Q Khu Phố 4 Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đào Kim Sang

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Kiên Minh

Mã số thuế: 0302221654

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/02/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 523 Hùng Vương Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lại Tấn Phong

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Euro Việt Nam

Mã số thuế: 0302213484

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/02/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 344C Khu 6 An Dương Vương Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Kim Long

Mã số thuế: 0302206511

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/02/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 66 An Dương Vương Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lưu Thị Thuỷ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Quyết Thắng

Mã số thuế: 0302143999

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/11/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 267 Hùng Vương Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hồ Thị Cúc

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Lao Động Tuổi Trẻ

Mã số thuế: 0302100392

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/10/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 35 Đường Số 2 KP1 Hồ Học Lãm Thị Trấn An Lạc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A