Hồ sơ công ty Xã Bình Hưng Hoà Huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 21 kết quả (0.0043 giây)


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ VHC

Mã số thuế: 0302981817

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/07/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 9/5/1 Tổ 9 ấp 10 Xã Bình Hưng Hòa - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Duy Thọ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Tân Hoà An

Mã số thuế: 0302901850

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/04/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 2/61 Gò Xoài ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Vỹ Ngân

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Trúc Nguyên

Mã số thuế: 0302833199

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/01/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 23/60F ấp 5 Xã Bình Hưng Hòa - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Tư

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Vỹ Quang

Mã số thuế: 0302719129

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/09/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 14/6 ấp 3 Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Quốc Vinh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quang Minh

Mã số thuế: 0302560914

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/03/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 13/17B ấp 2 Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hồ Trung Tín

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Hân Phát

Mã số thuế: 0302498127

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/01/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 4/50 ấp 3 Tân Kỳ Tân Quý Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Can

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Thuỷ Tinh Tháp

Mã số thuế: 0302420868

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/10/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 35/5 ấp 5 Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Lâm Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thương Mại Hiệp Thành

Mã số thuế: 0302411510

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/10/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: D1/2A Lê Trọng Tấn Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Mai Phước Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Định Tường

Mã số thuế: 0302404714

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/09/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 78/24D Bình Long ấp 3 Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Ngọc Thuỷ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bửu Minh

Mã số thuế: 0302356299

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/07/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1/34/1 ấp 2 Quốc Lộ 1A Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Tạ Minh Chí

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tân Hưng Phát

Mã số thuế: 0302329295

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/07/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 2/6A ấp 2 Quốc Lộ 1A Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Kim Phượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Đông Hoàng Thiên

Mã số thuế: 0302299629

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/05/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 23C/2 ấp 7 Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Ngọc Thuận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Mây Tre Lá Hoàng Dũng

Mã số thuế: 0302294772

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/05/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 70/17 ấp 3 Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Chí Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Dệt May Kim Hà

Mã số thuế: 0302256907

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/04/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 18/38A ấp 5 Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hà Văn Trưởng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nghệ Tinh

Mã số thuế: 0302239309

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1/20A Hương Lộ 80 Xã Bình Hưng Hòa - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Trọng Hải

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Xây Dựng Thuận Thành

Mã số thuế: 0302237862

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/03/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 8/11 ấp 1 Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Lê Định Quốc

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Vạn Hà

Mã số thuế: 0302171361

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/01/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 6/20 ấp 1 Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Đức Linh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Cơ Khí Hùng Vương

Mã số thuế: 0302079856

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/09/2000 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 10/11A Quốc Lộ 1A Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thanh Sơn

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Hằng Sinh

Mã số thuế: 3600359364-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/08/1999 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: 10/44A An Dương Vương Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Mee Kwaung (Việt Nam)

Mã số thuế: 0301643565

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/1999 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: 18/49 ấp 5 Xã Bình Hưng Hoà - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A