Hồ sơ công ty Xã Tân Tạo Huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 9 kết quả (0.0044 giây)


Chi Nhánh Cty Cổ Phần Hoàng Lâm

Mã số thuế: 0101210892-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/10/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Y42 Đường Số 7 Xã Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hùng Anh

Mã số thuế: 0302491516

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/01/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: D4/39T Bà Hom Xã Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Ngọc ánh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Phụ Tùng Xe Máy Hoà Đạt

Mã số thuế: 0302427038

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/10/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: C16/60 ấp 3 Xã Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lâm Kim Toàn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lê Huỳnh

Mã số thuế: 0302283019

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/05/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: D1/9T ấp 4 Tỉnh Lộ 10 Xã Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Thoại Lê

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Duy Long

Mã số thuế: 0302269374

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/04/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: D6/14T ấp 4 Xã Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Mẫn

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Tiền Giang

Mã số thuế: 0302113345

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/10/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: C15/12 Bà Hom Xã Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đinh Đức Tài

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Hoa Quận

Mã số thuế: 0301851935

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/12/1999 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: D16/23 ấp 4 Xã Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Thanh Vân Hiếu Nhân

Mã số thuế: 0301660722

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 31/03/1999 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: D10/740 ấp 4 Xã Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Đại Phát

Mã số thuế: 0301465707

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/10/1998 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: C16/45 ấp 3 Xã Tân Tạo - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết