Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc Huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 35 kết quả (0.0102 giây)


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Liên Doanh Vina-Bat (NTNN)

Mã số thuế: 0313743772

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/04/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Lô 45C/I, đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Việt Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH International Press Softcom (Việt Nam) (NTNN)

Mã số thuế: 0313481968

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/10/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Lô B51/I, Đường 2E, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nhật Long (NTNN)

Mã số thuế: 0313171765

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô C28/I-C29/I Đường Số 2G KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Thái Cẩm Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Nghệ Thực Phẩm Vikyfood Việt Nam

Mã số thuế: 0313075807

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/01/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Lô C33/I, Đường 2G, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Kim Chi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Liên Doanh Vina-Bat

Mã số thuế: 0312627283

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/01/2014 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô 45C/I Đường Số 7 Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Kim Nhựt

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thép Kỳ Đồng (NTNN)

Mã số thuế: 0311289916

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: C1/I Đường Số 2E KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH JVC - Việt Nam(NTNN)

Mã số thuế: 0311267969

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: B58/II Đừơng 2E KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Mã Hưng

Mã số thuế: 0309372719-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/07/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Lô C12/1 Đường 2F, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Mã Võ Toàn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH International Press Softcom (Việt Nam)

Mã số thuế: 0307557489

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/03/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Lô B51/I, Đường 2E, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ong Chin Chuan

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Cao Su Y Tế Tín Phục

Mã số thuế: 0304475904

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/12/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: C64/II Đường Số 8 KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Ngọc Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phước Sinh

Mã số thuế: 0305288777

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/11/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Lô C12/1 Đường 2F KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Vũ Thanh Tùng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Việt An

Mã số thuế: 0304712513

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/12/2006 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: C26/1 Đường 2F KCN Vĩnh Lộc KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Quang Vinh

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex

Mã số thuế: 0304475742

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/08/2006 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II Đường Số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Dương Văn Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH KT

Mã số thuế: 0303481013

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/09/2004 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Lô C2/1 Đường 2E KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Chang Yong Woo

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Kim Loại Hoành Tường

Mã số thuế: 0303147957

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/01/2004 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Lô Số VIIIB Đường Số 4 KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Cheng Tsun Pang

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Cơ Khí Chính Xác Hòa Phong

Mã số thuế: 0303121846

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/12/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Lô VIIIC/1 Đường Số 4 KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty Liên Doanh Bột Quốc Tế

Mã số thuế: 0303085570

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Lô C30a/I, Đường Số 2G KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Kim Chi

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Weita

Mã số thuế: 0303002782

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/08/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Lô Số VIII C/2 Đường Số 2 KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Hoàng Quỳnh

Mã số thuế: 0302870218

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/03/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: A73/I Đường Số 7 KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Đăng Lạng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Even More Việt Nam

Mã số thuế: 0302845596

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/02/2003 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Lô IV B Đường Số 5 KCN Vĩnh Lộc - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Chou Chien Chang

Điện thoại: N/A