Hồ sơ công ty Xã Bình Trị Đông Huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 15 kết quả (0.0058 giây)


Cty TNHH Đông Thăng

Mã số thuế: 0302553804

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/03/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: A16/1A/4 Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Liên Doanh Tân Tân Nghĩa

Mã số thuế: 0303107390

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/11/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: F4/66 Hương Lộ 2 ấp 6 Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Xưởng May Tường Phát To Yui Kwong

Mã số thuế: 0301339893-002

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/09/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: F4/66 Đường Số 2 Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sơn Phú

Mã số thuế: 0302774306

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/11/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Thửa Đất Số 1232 Tờ Bản Đố Số 2 Đường Số 2 Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lin Wen Chou

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Lê Gia

Mã số thuế: 0302681274

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/08/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 219 Đường Số 3 Khu Dân Cư An Lạc Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Huy Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Long Phương

Mã số thuế: 0302543901

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/03/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: A6/1A/9/14 Mã Lò Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Thịnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thái Thắng

Mã số thuế: 0302515118

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/01/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: A15/74/39/12 ấp 7 Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Vũ Thị Hải

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Colorful Maple

Mã số thuế: 0302309235

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/06/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: F3/6/4 ấp 6 Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Việt Can

Mã số thuế: 0302295092

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/05/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: L71 Khu 28 Ha, Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Thượng Danh Thái

Mã số thuế: 0302276332

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/05/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: D18/35P/27 ấp 10 Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thuỵ Mộng Ngân

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hiệp Phước

Mã số thuế: 0302231412

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/03/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: C19/28A Hương Lộ 2 ấp 3 Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thành Phương

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất TM XD San Lấp Nạo Vét Tân Thành Đạt

Mã số thuế: 0302035094

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/07/2000 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: F10/65 ấp 6 Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Tuấn Đạt

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân ánh Dương

Mã số thuế: 0301949289

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/04/2000 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: B7/29 ấp 2 Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đặng Văn Lém

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Trường Phát Hào

Mã số thuế: 0301934370

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2000 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: F5/53 Mã Lò ấp 6 Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Thuận

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Sản Xuất Hùng Phi

Mã số thuế: 0301831209

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/10/1999 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: C2/23 Bà Hom Xã Bình Trị Đông - Huyện Bình Chánh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Minh Đạo

Điện thoại: N/A