Hồ sơ công ty Phường 2 Quận 4 Phường 2

Tìm thấy 73 kết quả (0.0059 giây)


Công Ty Cổ Phần Nichiei Jp

Mã số thuế: 0316549004

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/10/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 64/82/3 Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng D&h

Mã số thuế: 0316459618

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/08/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 88/12E Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Diệu

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Matchmaker Pictures

Mã số thuế: 0316453165

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/08/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 64/26/12 Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Trum's Happy

Mã số thuế: 0316366931

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/07/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 277/107A Bến Vân Đồn- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hải Vân

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sisa Việt Nam

Mã số thuế: 0316364028

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/07/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 64/26/28 Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Phương Ni

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghiệp Tấn Lộc

Mã số thuế: 0316364395

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/07/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 277/71/20D Bến Vân Đồn- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Thị Quỳnh Giang

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải An Gia

Mã số thuế: 0316357461

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 290 Bến Vân Đồn- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Huỳnh Bích

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Ẩm Thực Parklee

Mã số thuế: 0316333566

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/06/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 116 Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Kim Linh Tuyền

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Nha Khoa Parklee

Mã số thuế: 0316331960

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/06/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 116 Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Kim Linh Tuyền

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Merry Dart Việt Nam

Mã số thuế: 0316288539

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/05/2020 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 64/11 Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Minh Tâm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đối Tác Tốt

Mã số thuế: 0316236756

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/04/2020 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 40/11 Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hữu An

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Huy Thái

Mã số thuế: 0316138692

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/02/2020 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 74 Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Quốc Thái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Quốc Tế Hải Trung Kim

Mã số thuế: 0316113271

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/01/2020 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 303 Bến Vân Đồn- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Thái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Kk Décor 2

Mã số thuế: 0316056249

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/12/2019 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 64/82/2 Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Ánh Nguyệt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Văn Thành

Mã số thuế: 0316037302

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/11/2019 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 278 Bến Vân Đồn- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Ngọc Thành

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Hofus

Mã số thuế: 0315927214

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/09/2019 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 72 Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Hồng Phúc

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Phú Thịnh

Mã số thuế: 0315921621

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/09/2019 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 12/64A Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Thu Hà

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tag-it Pacific Vietnam

Mã số thuế: 0315258813

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/09/2018 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phòng 501- tầng 5- tòa nhà Nguyễn Khoái- số 72- đường Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Vaz Peter Francis

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Bất Động Sản City House

Mã số thuế: 0315208643

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/08/2018 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 88/5M Nguyễn Khoái- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Hồng Vân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Hoàn Giang Vân

Mã số thuế: 0315190548

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/07/2018 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 303/18/5A Bến Vân Đồn- Phường 02- Quận 4- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Tất Hoàn Nguyễn Thị Giang Vân

Điện thoại: N/A