Hồ sơ công ty Phường 03 Quận 4 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 330 kết quả (0.0038 giây)


CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG SAIGON NIGHT

Mã số thuế: 0314000561

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/09/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 196/28/1 Tôn Thất Thuyết, phường 03, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH YếN SàO THảO NGUYêN

Mã số thuế: 0313973864

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/08/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số M2.12 Toà nhà B5 đường số 48 - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Xuân Thảo

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU GIA KHANG

Mã số thuế: 0313961837

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/08/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 262/5 Đường Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Văn Thuần

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT THịNH PHáT

Mã số thuế: 0313932995

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/07/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 48 đường Khánh Hội - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Văn Cương

Điện thoại: N/A


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Bị VăN PHòNG TâN THANH

Mã số thuế: 0313928886

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/07/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 262/58/01 Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Dương Quốc Công

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Lê Thành

Mã số thuế: 0313925892

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/07/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 209 Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Trọng Thành

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Neem Việt Nam

Mã số thuế: 0313888400

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 10, Đường 12A - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Loan

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Eb

Mã số thuế: 0313880320

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/06/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 183 Khánh Hội - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Minh Nhật

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Urban Horizon Style Việt Nam

Mã số thuế: 0313874447

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/06/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 189Q/4B Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Thị Kiều Nga

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Atam Saigon

Mã số thuế: 0313862307

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/06/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 20, Đường 48 - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Mạnh Hà

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Việt

Mã số thuế: 0313859664

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/06/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 243/90F Đường Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Thị Thanh Phương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Trường Phú Thịnh

Mã số thuế: 0313855645

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/06/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 9 Đường Khánh Hội - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Duy Trần Nghĩa

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh 4 - Công Ty TNHH Tuấn Lộc Ph

Mã số thuế: 0311789651-005

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/05/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 194 Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lưu Ngọc Thu

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Châu Gia Thịnh

Mã số thuế: 0313795788

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/05/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 202 đường số 48 - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Thị Mỹ Châu

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vượng Tài Phát

Mã số thuế: 0313784507

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/04/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 195/1B Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Ngọc Thủy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Điện Đông Tây

Mã số thuế: 0313774837

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/04/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 258B Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Phát Huy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thế Giới Tí Hon Dhl

Mã số thuế: 0313756563

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/04/2016 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 201 Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Ngọc Nga

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Nature Sài Gòn

Mã số thuế: 0313751646

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/04/2016 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Số 258 Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thanh Phúc

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Unik

Mã số thuế: 0313720341

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/03/2016 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 223 Khánh Hội - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Kiều Trinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Moto Cafe

Mã số thuế: 0313707661

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/03/2016 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 19-21 Khánh Hội - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Quốc Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết