Hồ sơ công ty Phường Đa Kao Quận 1 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 8,841 kết quả (0.0040 giây)


Công Ty TNHH Tuoimoi

Mã số thuế: 0316926439

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 20 Trần Cao Vân- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Giáng Hương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Monsoon Sustainability

Mã số thuế: 0316925932

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 25A Đường Mai Thị Lựu- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Mcewin Angus Daniel Burns

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Quản Lý Bất Động Sản Casa

Mã số thuế: 0316924777

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 37 Nguyễn Văn Thủ- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Nguyễn Minh Nhựt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Modern Source Việt Nam

Mã số thuế: 0316924551

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Tầng 7- 60 Nguyễn Văn Thủ- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Dương Hương Liên

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Favie Vietnam

Mã số thuế: 0316923607

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 26 Huỳnh Khương Ninh- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Larquemin Maxime Olivier Xavier

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mediterranean Merchants

Mã số thuế: 0316924632

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 56 Nguyễn Đình Chiểu- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Sean Caricola Federico Germanothái Việt Anh Dũng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Alpha France Pharma

Mã số thuế: 0316924248

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 18B/18 Nguyễn Thị Minh Khai- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Anh Tuấn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Truyền Thông Era

Mã số thuế: 0316922882

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 21 Nguyễn Đình Chiểu- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Thị Lũy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Join Hope

Mã số thuế: 0316920807

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Tầng Trệt – Rosana Tower- số 60 Nguyễn Đình Chiểu- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Choi Hyojun

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Ptd

Mã số thuế: 0316920155

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 4/6 Phan Kế Bính- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Tuấn Dương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Trung Tâm Xây Dựng Bất Động Sản Hoàng Phi

Mã số thuế: 0316919600

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 49 Điện Biên Phủ - Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Thị Hoàng Phi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Carico Việt Nam

Mã số thuế: 0316921342

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 132-134 Điện Biên Phủ- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Fujimatsu(uchiyama) Minami

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Vp Kairo Enterprise

Mã số thuế: 0316920081

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Tầng lửng- 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Khánh Hằng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Song Diệp

Mã số thuế: 0316920395

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 187/7 Điện Biên Phủ- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Diệp Văn Quí

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Pj Star

Mã số thuế: 0316919939

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Tầng Trệt – Rosana Tower- số 60 Nguyễn Đình Chiểu- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Yoon Philjong

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Texas Chemical

Mã số thuế: 0316919512

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 85 Hoàng Sa- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Minh Thương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tm Yến Sào Thiên Hoàng

Mã số thuế: 0316919583

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 2A/14 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Hạnh

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Leather Soul

Mã số thuế: 0316918068

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: 54Bis Nguyễn Đình Chiểu- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Bạch Thị Giao Nhâm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Homesyte Việt Nam

Mã số thuế: 0316915148

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: The Hive- 26 Huỳnh Khương Ninh- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Benjamin Gajkowski

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Management Solution

Mã số thuế: 0316917466

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/06/2021 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: Tầng 7- 60 Nguyễn Văn Thủ- Phường Đa Kao- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Ukhov Dmitriy

Điện thoại: N/A