Hồ sơ công ty Phường 03 Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 377 kết quả (0.0040 giây)


Chi Nhánh Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Nam Minh

Mã số thuế: 0309482969-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/11/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 71 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thái Minh

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Xây Dựng Liên Kết ý Tưởng

Mã số thuế: 0309559386-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/11/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 115/12B Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hữu Quyền

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn Hồng Tươi

Mã số thuế: 0309940721-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/09/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 9 Nguyễn Thái Sơn Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nghiêm Thị Tươi

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Đại Gia Lộc

Mã số thuế: 0310230229

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/07/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: A14-A15 Nguyễn Thái Sơn Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Quang Nhựt

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Phú Sang Gia

Mã số thuế: 0310227314

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/07/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 805 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Minh Phú

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh 1 Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nội Thất Trung Kiên

Mã số thuế: 0309907065-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/07/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 788/21A Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đoàn Nguyễn Trung Kiên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Quảng Cáo Cát Tường

Mã số thuế: 0310196747

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/07/2010 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 842/1/3 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Trọng Quý

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV In ấn Nguyễn

Mã số thuế: 0310182166

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/07/2010 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 110/817 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Phi Vũ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Thế Gíơi

Mã số thuế: 0310181613

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/07/2010 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 59 Nguyễn Văn Công Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Trần Thúy Diễm

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Rồng Đông á

Mã số thuế: 0310157635

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/07/2010 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 111/831 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thu Huyền

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thành Hưng Lợi

Mã số thuế: 0310143230

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/06/2010 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 5U11 Phạm Ngũ Lão Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Văn Đôn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Châu My

Mã số thuế: 0309371200

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 58 Trương Đăng Quế Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Thị Quế My

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Anh Vũ

Mã số thuế: 0309358383

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 593 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Hải Âu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Phạm Gia

Mã số thuế: 0309311642

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 613A Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Trung

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Trang Trí Nội Thất Thái Hưng

Mã số thuế: 0309302239

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 902 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Vũ Đức Nguyện

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tam Kim

Mã số thuế: 0309259262

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/07/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 83/509 I Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Minh Quân

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Công Nghệ Hưng Phú

Mã số thuế: 0309175365

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/07/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 788/11E Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thái Anh Đức

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiến Đỏ

Mã số thuế: 0309123670

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/07/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 251 Nguyễn Văn Công Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Bá Khang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Kim Thanh Vân

Mã số thuế: 0309058125

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/06/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 888 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phùng Thanh Hà

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Trung Hưng Thịnh

Mã số thuế: 0309043873

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/06/2009 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 1029 Nguyễn Kiệm Phường 03 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Phúc

Điện thoại: N/A