Hồ sơ công ty Phường 2 Quận 3 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 223 kết quả (0.0031 giây)


Công Ty TNHH Đầu Tư Hùng Khánh

Mã số thuế: 0316400861

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/07/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 16/49 Nguyễn Thiện Thuật - Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Quốc Hùng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Beat Switch

Mã số thuế: 0316372798

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/07/2020 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: 491/14/6 Nguyễn Đình Chiểu- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Đinh Phạm Nhật Minh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quần Lợi

Mã số thuế: 0316360496

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/06/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 108/4 Nguyễn Thiện Thuật- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Hoàng Thạch

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Cityhouse Management

Mã số thuế: 0316355087

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 485B Nguyễn Đình Chiểu- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Đoàn Trương Duy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Hải Sản An Nhiên

Mã số thuế: 0316353121

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/06/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 68 Nguyễn Thiện Thuật - Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Công Thành

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Maybrows Beauty & Academy

Mã số thuế: 0316348435

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/06/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 16/41/19 Nguyễn Thiện Thuật- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Trân Thanh Thiên

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Medizen

Mã số thuế: 0316333083

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/06/2020 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: 575/86 Nguyễn Đình Chiểu- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Hồ Viết Lệ Diễm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thảo Bình Minh

Mã số thuế: 0316310671

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/06/2020 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 18 Nguyễn Thiện Thuật - Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thanh Thảo

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tm Dv Viễn Thông Lộc Phát

Mã số thuế: 0316285714

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/05/2020 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 16/1A Nguyễn Thiện Thuật- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Hạnh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Quảng Cáo & Thương Mại Sức Mạnh

Mã số thuế: 0316259249

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/05/2020 (Đã được 9 Tháng)

Địa chỉ: 16/26 Nguyễn Thiện Thuật- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Huyên Phương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Big

Mã số thuế: 0316252959

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/05/2020 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Số 16/55/17 Nguyễn Thiện Thuật- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Bình

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Trung Tâm Phân Phối Dịch Vụ Quốc Dân Megamarket

Mã số thuế: 0316253247

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/04/2020 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: 109/39 Nguyễn Thiện Thuật- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Dương Thành Huân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Vỏ Xe Hồng Loan

Mã số thuế: 0316243915

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/04/2020 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: 635/7 Nguyễn Đình Chiểu- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Lý Mỹ Phụng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Lưu Trú Nara

Mã số thuế: 0316203197

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/03/2020 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: 16/4 Nguyễn Thiện Thuật- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Tô Minh Quang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tmdv Blue Spa

Mã số thuế: 0316199575

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/03/2020 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Số 543/7 Đường Nguyễn Đình Chiểu- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Mạnh Tường An

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Knq Media

Mã số thuế: 0316187869

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/03/2020 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: 16/41/73 Nguyễn Thiện Thuật- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Nhật Quốc

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ May An Nhiên

Mã số thuế: 0316176994

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/03/2020 (Đã được 12 Tháng)

Địa chỉ: 109/50 Nguyễn Thiện Thuật- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Phước Vinh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH 314

Mã số thuế: 0316168312

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/02/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 595/82 Nguyễn Đình Chiểu- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Việt Đông

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất – Thương Mại Và Dịch Vụ Queens Guitars

Mã số thuế: 0316160560

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/02/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 100 Đường Nguyễn Thiện Thuật- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Tuyết Sương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế Pegasus

Mã số thuế: 0316156726

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/02/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 15C Cao Thắng- Phường 02- Quận 3- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Hoàng Thị Thúy

Điện thoại: N/A