Hồ sơ công ty Phường 19 Quận Tân phú TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 11 kết quả (0.0068 giây)


Cty TNHH Mặt Trời Sáng

Mã số thuế: 0303308795

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/06/2004 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: 1573 Hùynh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Trọng Linh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu ánh Dương

Mã số thuế: 0302712525

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/09/2002 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: 1041C1 Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Huy Toàn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Kỹ Thuật Việt Pháp

Mã số thuế: 0302590771

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/05/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 18/C-418 C/C Hùynh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Như Quý

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Long Trường

Mã số thuế: 0302554847

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2002 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 331 Luỹ Bán Bích Phường 19 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Trường

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiếm Hùng

Mã số thuế: 0302461423

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/12/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 952A Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Đình Thuần

Điện thoại: N/A


DNTN Cầm Đồ Phú Thành

Mã số thuế: 0302453824

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/11/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 1705A Khuông Việt Phường 19 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Hải Hiệp

Mã số thuế: 0302414134

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/10/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 974B âu Cơ Phường 19 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Diệu Đức

Mã số thuế: 0302372766

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/08/2001 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 1958 Huỳnh Văn Chính Phường 19 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Hoàn Chấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Mặt Hàng Cơ Khí Thế Kỷ

Mã số thuế: 0302299428

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/05/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1247A Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Xuân Sáu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Lê Anh

Mã số thuế: 0302263580

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/04/2001 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 1039C4 Huỳnh Thiện Lộc Phường 19 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Quang Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Thanh Sơn

Mã số thuế: 0302133750

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/11/2000 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 873/1 Âu Cơ Phường 19 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Thị Bảy

Điện thoại: Xem chi tiết