Hồ sơ công ty Phường 14 Quận Tân phú TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 12 kết quả (0.0077 giây)


Cty TNHH Tin Tin

Mã số thuế: 0304511366

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/08/2006 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 39 Tân Sơn Nhì Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Quang Diệm

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất GHS

Mã số thuế: 0303058802

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/10/2003 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 16/41A Tân Kỳ Tân Quý Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Mạnh Hùng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sin Việt

Mã số thuế: 0302996612

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/08/2003 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 24 Khu 3 Tân Sơn Nhì Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Nguyễn Bảo Thúy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Việt Nha

Mã số thuế: 0302995640

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/08/2003 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: A-021 C/X Gò Dầu 2 Tân Sơn Nhì Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thanh Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Cơ Khí TQH

Mã số thuế: 0302896953

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/04/2003 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 297 Đường 27 Tháng 3 Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Quốc Hùng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiên Anh

Mã số thuế: 0302873392

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/03/2003 (Đã được 19 Năm)

Địa chỉ: 53/5 Gò Dầu Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH May Hiếu Đạt

Mã số thuế: 0302706176

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/09/2002 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 24/40 Tân Kỳ Tân Quý Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Trí Dũng

Điện thoại: N/A


DNTN Lụa Tơ Tằm Việt Nam

Mã số thuế: 0302623177

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/06/2002 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 154/19/14 Tân Sơn Nhì Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH TN

Mã số thuế: 0302599277

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/05/2002 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: 20/7 Nguyễn Suý Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Vũ Ngọc Tám

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sản Xuất Miền Nam

Mã số thuế: 0302284164

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/05/2001 (Đã được 21 Năm)

Địa chỉ: 7/9 Cộng Hòa Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Thị Kim Huê

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Nam Nguyên

Mã số thuế: 0302040993

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/07/2000 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: 377 Tân Sơn Nhì Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Cao Bích Hợp

Điện thoại: N/A


DNTN Thanh Bình

Mã số thuế: 0301922311

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/03/2000 (Đã được 22 Năm)

Địa chỉ: 22B/38 Đường 27 Tháng 3 Phường 14 - Quận Tân phú - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A