Hồ sơ công ty Phường 06 Quận 8 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 112 kết quả (0.0038 giây)


Cty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Hiền Đức

Mã số thuế: 0311027011

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 1724/3E Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Mai

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thủy Sản Hưng Việt

Mã số thuế: 0310770785

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/04/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 37 Đường số 7, Khu dân cư Bình Đăng Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lương Khiêm

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thuận Thiên Tiến

Mã số thuế: 0310687079

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/03/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 21117/23 Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đinh Tiến Phương

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Sản Xuất Thiết Bị Năng Lượng Việt Nam

Mã số thuế: 0309907026-003

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 31/08/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1075 Tạ Quang Bửu Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Văn Hòa

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Nhật Minh

Mã số thuế: 0310271338

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/08/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1583/89 Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thế Hải

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Dịch Vụ Thương Mại Hữu Nghĩa

Mã số thuế: 0310196225

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/07/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 1678/12 Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hữu Nghĩa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Tâm Phát

Mã số thuế: 0309324546

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/08/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 1084 Tạ Quang Bửu Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Đức Tuấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Đất Vàng

Mã số thuế: 0309252041

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 288 Liên Tỉnh 5 Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Huệ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH SX Khoa Đăng

Mã số thuế: 0309173304

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 2009/4 Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thu Hồng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Phú Phát

Mã số thuế: 0308790463

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/05/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 1783/7/7 Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đinh Công Phú

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Vận Tải Đại Hưng Phát

Mã số thuế: 0308738833

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/05/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 1935 Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Duy Tân

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đạt Quang

Mã số thuế: 0308715836

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/05/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: D13 Bùi Minh Trực Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lý Tuấn Siêu

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Phượng Vỹ

Mã số thuế: 0307084874

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/02/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 1619/81 Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Ngọc Linh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Mai Xuân An

Mã số thuế: 0306856101

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/02/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 1583/105 Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Mai

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Đo Đạc Kinh Doanh BĐS Kiến Lập

Mã số thuế: 0306028764

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/09/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 47 Bến Phú Định Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Ngọc Phượng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Tấn Minh Tân

Mã số thuế: 0305873986

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/08/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 1993 Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Đức Tấn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Trường Phát

Mã số thuế: 0305802689

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/07/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 1101-1103 Tạ Quang Bửu Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Cao Hoài Thành

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thuỷ Sản Miền Trung Xí Nghiệp Kho Vận Sài Gòn

Mã số thuế: 0400100778-010

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/03/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 2064 Tạ Quang Bửu Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Duy Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lý Tấn Thịnh

Mã số thuế: 0305526661

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/03/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 1827 Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lý Tấn Thịnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Mến Khách Nhiều

Mã số thuế: 0305462915

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/01/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 1391 Phạm Thế Hiển Phường 06 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Thị Xuân Hồng

Điện thoại: N/A