Hồ sơ công ty Phường 03 Quận 8 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 89 kết quả (0.0024 giây)


Cty TNHH Sao Bắc Đẩu Việt Nam

Mã số thuế: 0310659353

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/03/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 171 âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thanh Nam

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Song Khôi

Mã số thuế: 0310416625-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/11/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 314/4 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Ngọc Anh Thy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng Hưng Gia Phát

Mã số thuế: 0310200048

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/07/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 314/77 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Thanh Mỹ

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Phúc Tín An

Mã số thuế: 0309460281

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/09/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 102/27A Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Văn Mùi

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Nghiên Cứu Thị Trường Ngôi Sao

Mã số thuế: 0309314280

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/08/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 63/24 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Đào Quốc Bảo

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thịnh Phát

Mã số thuế: 0309160866

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 28/34A Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Huỳnh Anh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhật Khoa

Mã số thuế: 0309141849

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 143 Dạ Nam Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Đắc Vân Nhật Khoa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Cát Hái

Mã số thuế: 0309118102

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 451/62/4 Phạm Thế Hiển Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Phước Trọng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Đại Lý Vé Máy Bay Thành Tiến

Mã số thuế: 0308907337

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/06/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 154/55/26/53 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Thị Diễm

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Vệ Sinh Nguyễn Huỳnh

Mã số thuế: 0306112046

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/10/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 154/72/2 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Đa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giáp Hoàng

Mã số thuế: 0306053714

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/10/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 154/49/48A Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Kim Oanh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Nhân

Mã số thuế: 0306027305

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/09/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 184/7 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Thành Nhân

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Hùng Nguyễn

Mã số thuế: 0305872005

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/08/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 184/7 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Hùng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ- Xây Dựng Quang Cơ

Mã số thuế: 0305814275

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/07/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 110/4 Tạ Quang Bửu Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hứa Khánh Cơ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Gia Gia Hưng

Mã số thuế: 0305670601

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/05/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 102/22C Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Ngọc Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Châu á Tân Thế Kỷ

Mã số thuế: 0301978868

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/03/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 132 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thành Âu

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Phương

Mã số thuế: 0305341702

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/12/2007 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 10/8 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Phương Nga

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Song Hằng

Mã số thuế: 0305249337

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/10/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 26/49A Tạ Quang Bửu Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Sài Gòn Việt ấn

Mã số thuế: 0305240895

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/10/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 154C/23 Âu Dương Lân Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Thị Hoài

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Trung Thịnh

Mã số thuế: 0305208683

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/09/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 327 Phạm Thế Hiển Phường 03 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Minh Đương

Điện thoại: N/A