Hồ sơ công ty Phường 01 Quận 8 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 50 kết quả (0.0056 giây)


Nguyễn Thị Lan Phương (NgTh Phương Lan)

Mã số thuế: 0311272609

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 23/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 111 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Lan Phương (Ng.Th.

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Nông Sản Hải Sản T&A

Mã số thuế: 0310884775

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 301/7A Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Hoàn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên TMDVXD XNK Đức Phát

Mã số thuế: 0310800704

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/04/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 290D/17 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Ngọc Huyền

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên TMDVXD XNK Phát Lộc

Mã số thuế: 0310800581

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/04/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 290D/15 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Hường

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên TMDVXD XNK Lộc Tiền

Mã số thuế: 0310800503

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/04/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 290D/19 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Văn Hạnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Trinh Nhật Thịnh

Mã số thuế: 0310772905

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/04/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 125/225/60 Nguyễn Thị Tần Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Thanh Sơn

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thắng Thắng

Mã số thuế: 0310774966

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 12/04/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 290D/14/5D Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Công Minh

Điện thoại: N/A


Cty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tin Học Thiên Bảo

Mã số thuế: 0310682024

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/03/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 231/77 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Quách Giải Phóng.

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Linh Một

Mã số thuế: 0309128372

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 125/131B1 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Bá Thảo

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Nhà Hàng Anh Thư

Mã số thuế: 0309077209

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/07/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 69 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Văn Lễ

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ An Thiên

Mã số thuế: 0307436420

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/03/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 436 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Văn Sen

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Châu Khang

Mã số thuế: 0306196543

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/11/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 231/96 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hoàng Trận

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dịch Vụ Sao Hoa

Mã số thuế: 0306023357

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/09/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 157/89 C2T2 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hoàng Tùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hải Duy

Mã số thuế: 0305549852

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/03/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 292E/4 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hải Duy

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản Tiến Tài

Mã số thuế: 0305475960

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/02/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 290B/21/15T29 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Hòa

Điện thoại: N/A


DNTN Dịch Vụ Điện Tử Heo Vàng

Mã số thuế: 0305261870

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/10/2007 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 75B Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hoàng Minh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Mai Hương

Mã số thuế: 0304889990

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/04/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 292E/6 Dương Bá Trạc KP.05 Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Thu Nguyệt

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Quốc Ngọc

Mã số thuế: 0304818710

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/02/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 167 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Quốc Đỉnh

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Bình Minh

Mã số thuế: 0304775538

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/01/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 185/26 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Bùi Bình Trung

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thảo Nguyên Xanh

Mã số thuế: 0304529148

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 31/08/2006 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 19-21 Dương Bá Trạc Phường 01 - Quận 8 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thị Bích Ngà

Điện thoại: Xem chi tiết