Hồ sơ công ty Chưa rõ Huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 69 kết quả (0.0108 giây)


Doanh Nghiệp Tư Nhân Châu Hoàng Sơn

Mã số thuế: 0313101045

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/01/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 30/9 Đường Trần Quang Qườn - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Văn Luận

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Truyền Thông Và Dịch Vụ Nam Việt

Mã số thuế: 0313072806

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/12/2014 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 334/5/10 Rừng Sác, ấp Bình An - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thế Anh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Bảo Kỳ Ngân

Mã số thuế: 0312763222

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/05/2014 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 324 Bình Khánh - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Như Ngân

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Yến Đất Việt

Mã số thuế: 0309560617-002

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/11/2013 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 198/40 ấp An Hòa - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Bạch Mai

Điện thoại: N/A


Trần Văn Hùng

Mã số thuế: 0309797623

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/03/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: HTV-DL Thành Long - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Ngọc Lan

Mã số thuế: 0309797694

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 13/03/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: HTX VT-DL Thành Long - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Lê Văn Đời

Mã số thuế: 0311544845

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/02/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Ngọn Bà Hớn - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Thái

Mã số thuế: 0305595866

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/02/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Đường tắc xuất, Miễu Nhì - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Châu Thị Anh Đào

Mã số thuế: 0309315654

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/01/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 338 Bình Thuận - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thị Hồng Mai

Mã số thuế: 0308068949

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/01/2012 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: An Bình - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Nguyễn Huy

Mã số thuế: 0308051455-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/09/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 1/3 Đường Duyên Hải - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Hữu Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Rinascita

Mã số thuế: 0310985438

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/07/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 245 Duyên Hải, TT Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Huỳnh Anh Duy

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Giấy

Mã số thuế: 0309980964

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/04/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Long Thạnh - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Võ Văn Em

Mã số thuế: 0309981012

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 18/04/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Long Thạnh - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Trần Văn Đạt

Mã số thuế: 0309205806

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 30/03/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: ấp An Lộc - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Nguyễn Thanh Phương

Mã số thuế: 0310701799

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/03/2011 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Vàm Xóm Quán - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Đài Truyền Thanh Huyện Cần Gìơ

Mã số thuế: 0310449010

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 11/11/2010 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Duyên Hải - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Bích Lan

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Song Khôi

Mã số thuế: 0310416625

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/10/2010 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 227/3 Duyên Hải, KP Miễu 3, TT Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Hồng Sơn

Điện thoại: N/A


Trương Văn Vui

Mã số thuế: 0310046068

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/05/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: An Đông - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Trường Trung Học Phổ Thông An Nghĩa

Mã số thuế: 0310033816

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/05/2010 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: ấp An Nghĩa - Huyện Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Tấn Hưng

Điện thoại: N/A